Franciszek STAROWIEYSKI, Starowiesyki plakaty (Kolekcsa Barnaby-Litenika. Opole Teatr im Kochanowskiego) Enlarge 1 /1

Franciszek STAROWIEYSKI

Poland born 1930 – 2009

Starowiesyki plakaty (Kolekcsa Barnaby-Litenika. Opole Teatr im Kochanowskiego) (c.1979) Materials & Technique: prints, posters, photolithograph

Dimensions: 97.4 h x 67.6 w cm
Acknowledgement: Gift of Sara Kelly 1984.
Accession No: NGA 84.2985